تاریخ ایران زمین
باران باش و ببار نپرس کاسه های خالی ازان کیست؟ {کوروش بزرگ}

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 10 خرداد 1389

درباره سهراب

سهراب پر از نور و عشق به زندگی است بر خلاف بعضی که می پندارند او غمگین و گوشه گیر بود اما اصلا این طور نبود باید بگویم او عاشق طبیعت درختان و حیوانات یک بار از من پرسید هیچ وقت به شاخه درختان نگاه کرده ای که چه موقع جوانه می زنند؟ گفتم:همیشه. از بچگی سهراب چیزی نمی دانم ولی از مادرم می شنیدم که خیلی شیطان بوده و اولین شعرش را در حدود ده سالگی گفته است .یک روز مریض می شود و به مدرسه نمی رود و اولین شعرش را می گوید که این طور شروع می شود : ازجمعه تا سه شنبه خفته نالان نکردم هیچ یادی از دبستان و ... او راجع به هر هنری مطالعه می کرد .بعد از مرگش یادداشتهای او را دیدم و تعجب کردم که چقدر راجع به موسیقی و رابطه ان با نقاشی مطالعه کرده .همیشه می گفت که دوست دارد تار بزند ولی هیچ وقت فرصتی پیش نیامد .موسیقی اصیل ایرانی را دوست داشت.ولی بیشتر موسیقی غربی گوش می کرد .موسیقی باروک را موقع کارش می شنید و موسیقی مدرن را هم گوش می کرد .اخرین موسیقی ای که برای او به بیمارستان برده بودم موسیقی اب (water music)اثر هندل بود که خیلی به آن علاقه داشت و من کاست آن را به دوست پزشکش به یادگار هدیه کردم که خیلی به سهراب علاقه داشت و در اخر پزشکش پرسید کدام شعر او را روی سنگ قبرش پیشنهاد میکنی ؟ من گفتم : به سراغ من اگر می ایید نرم و اهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من سهراب در برهه ای از زمان به هنر انتزاعی گرایش نشان می دهد و بخشی از اثارش را در زیر چتر این نوع نگرش به وجود می اورد لیکن به جرئت می توان گفت که او نیز چون پیکاسو هیچ گاههنرفیگوراتیو را رها نمی سازد و مطلقا به هنر انتزاعی روی نمی کند.بلکه برای مدتی چند در آن غور می کند و چه بسا به اندازه نیاز درونش از آن بهره می گیرد. در این جا شایسته است به نکته ای اشاره شود و آن این که هر چند او به هنر غیر شیئی بها می دهد اما بپس از چندی تهی بودن را در به کار گیری فضای تصویری اثارش فراموش نمی کند و از یاد نمی برد در عین حال همچنآن به ان فضای معنوی نیز وفادار می مآند. زیرا بی هیچ تردیدی هسته آندیشه های او را همآن تعالی می سازد که در هندوستآن و در ادامه سفرش به ژ اپن و از هنر خاور دور اموخته بود تعالیمی که تا ژرفای جآن او رسوخ کرده و وی را دلباخته آن فضای روحانی ساخته بود. بدین ترتیب می توان دریافت که هر چند او به طبیعت عشق می ورزد لیکن طبیعتی را در اثارش به نمایش می گذارد که زاییده شور و حال او و نشئتگرفته از اعماق وجود وی است. گویی طبیعت در وجود او به نوعی خلاقانه استحاله می یابد و قالبی نوین را از پنجره نگاهش ارائه می دهد. در واقع باید گفت جوششی است امیخته با بینش عرفانی وی که در فضای نقاشیهایش نیز بارها دیده می شود. او نه تنها عطر بر تافته از خاور دور را بر پیشانی اثارش دارد بلکه با هنر و فرهنگ این اب و خاک نیز هماهنگ همرنگ و هم صدا می گردد. لذا هر چند اثار سهراب در دو قالب می یابیم لیکن این دو بر خلاف تفاوت ظاهریشان در نگاه وی رابطه ای بس تنگاتنگ با یکدیگر دارند رابطه ای که در ارتباط با دیگر اثارش نیز دیده می شود. همچنین شایان ذکر است که هر چند او را شاعر نوپرداز طبیعت لقب داده اند لیکن باید اذعان داشت که طبیعت چیزی جز نگاهینمادین در وجود او نیست. نظام الدین نوری نیز در کتاب دو شاعر نوپرداز طبیعت (نیما و سپهری)می نویسد :((در اثار شاعران ما وصف طبیعت را به حد وفور مشاهده می کنیم .بعضی از این اوصاف آن قدر جاندار و پر مایه و خیال انگیز است که از خود طبیعت زیبا تر در ذهن ما مجسم می شود. زیرا شاعر توانا می تواند زیبایهای طبیعت را ...چنان منظم سازد که از نظم شاعرانه جلوه های نو در خاطر شعر شناسان پدید اید و انچه را که خود طبیعتنمی تواند درباره زیباییهای خویش بگوید شاعر به باز گفتن آن بپردازد.)) روان شاد مرتضی ممیز نقاش و گرافیست معاصر در کتابی که به عنوان سهراب سپهری شاعر –نقاش به چاپ رسیده است درباره اثار سپهری می نویسد: 1335بود طرحهای سیاهی بود که با قلم مویی پهن بر زمینه سفید کاغذ طرح کرده بود. فرمهایی مانند خار یا بوته که با حرکتی چند بر زمینه سفید کاغذ نقش بسته بودند...بعد از این دوران بود که سپهری تا به امروز صمیمانه ترین نقاشیهای معاصر ایرانی را به وجود اورد... تابلوهای او ازمونهای مراحل نزدیک شدن او به طبیعت است.بعضی اوقات حتی می کوشد که نقش گل یا طرح نهال یا پنجره را کنار بگذارد.می کوشد و در واقع ازمایش می کند که شاید در یک شکل تجریدی ازادتر و بدون واسطه با طبیعت بیامیزد...بدین ترتیب در تابلو نه شاخه ای است و نه گلی اما او با تردستی پلی بین تصور و واقعیت زده است .در واقع وی واقعیت را شاعرانه بیان کرده است.[۱] اما چیزی که بیش از هر چیز دیگرمی توان درباره اثار سپهری گفت-چه شعر و علی اللخصوص نقاشی های او-قضیه سادگی انهاست به معنی بی تکلفی سادگی به معنی وارستگی سادگی مضامین پرهیز از موضوعات و حرفها و فرمها و مسائل بیهوده پیچیده که تماشاچی را بی جهت مرغوب کند .کارها ی سپهری از شفافیت خاصی مملو است که وقتی به آن نگاه می کنی همه چیز را در یک جا و به اسانی و سادگی می بینی. انقدر ساده که گاه به اشتباه فکر می کنیم که زحمتی برای ساختنش کشیده نشده است.در حالیکه کارهای او نمونه کاملی از کارهای سهل و ممتنع است مثل همه اثار هنرمندآن خبره و جا افتاده که ظاهر اثارشانساده و سهل است اما وقتی بخواهی حتی شبیه او کار کنی متوجه می شوی که اشتباه کرده ای و دست یافتن به این سادگی تجربهای فوق العاده می خواهد.[۲] تابلوهایش را نگاه کنید در آنها چهره سپهری را می بینید که از این تابلو به آن تابلو به شما چه چشمشان شما و به نگاه شما لبخند می زند لبخندی شیرین لبخندی غمگین لبخندی پر از حرفهای بی صدا لبخندی با رقیق ترین رنگها لبخندی که نمی توان راحت آن را نقاشی کرد باید خیلی کار کرد باید خیلی آن را نگاه کرد تا راز و رمزش را درک کرد.[۳] جستجوی اصلی سهراب سپهری با استفاده از دستاوردهای هنر غرب –چه در شعر چه در نقاشی- در شرق دور گذشت.از هنر معاصر غرب اموخت چطور ازاد و مستقل و خالی از پیشداوری کار کند و بدهکار اثرش بماند تا بدهکار اصول متحجر اکادمیک ماقبلش و اموخت که این دوالپای اکادمیسمحقیر پرور را –که چنین از تازگی می هراسد و پنجره ها را می بندد و مکاشفه و سیر و سلوک را وامی گذارد تا جهان ثابت و ایستا بماند و بپوسد- چگونه از شانه اش فرو افکند .از شرق دور اموخت چطور زبان خود را بیاموزد و بیازماید و مکالمه درون خود را اغاز کند و با معرفتی عمیق و حساسیتی عالی هر خار و خاشاک و برگ درخت و دیوار و جویباری را با حیرت و مکاشفه ا ی عارفانه کشف و تماشا کند .او برای این مکاشفه تمامی جانش را در میانه میدان گذاشت اما هر جا که صحبت ازخلوص و اصالت ایرانی کارش می شود و این که خالصا و مخلصا هنرمندی ایرانی است تردید می کنم چون این میزان را چندان نمی شناسم و دستگاه سنجشی را که خلوص سهراب سپهری را باز نماند سراغ ندارم .نه تنها در کار او این خلوص را نمی یابم که در کل هنر ایرانی.یادمان نرود که هنرمندان معتبر ایرانی ترکیب کنندگانی بزرگ بودند و مهارت نیروی غریبشان از نمونه هایی فراهم امده از دوردست اثاری عالی و دلپذیر بوجود می اورد :همانقدر از غرب که از شرق همانقدر از یونای و روم که از چین و هند اگر این نکته در یادمان باشد انوقت سپهری هنرمندی خالص ایرانی است. البته همانقدر که رضا عباسی یا مولوی و یا سازندگان تخت جمشید بوده اند. سر راست تر اینکه هنر ایرانی ما حصل آن تکاپوی عظیم و حساس و هوشیارانه ایست که مصالحش ا از همه جا فراهم اورده است.ادامه مطلب
طبقه بندی: شعرا، 
ارسال توسط korosh ...
بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 10 خرداد 1389

سفرهای خارج از کشورادامه مطلب
طبقه بندی: شعرا، 
ارسال توسط korosh ...
بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 10 خرداد 1389

سهراب سپهری

تولد

۱۵ مهر، ۱۳۰۷

/ ۷ اکتبر، ۱۹۲۸
کاشان، ایران

مرگ

۱ اردیبهشت، ۱۳۵۹ (۵۱ سال)

/ ۲۱ آوریل، ۱۹۸۰
تهران، ایران

مدفن

امامزاده سلطان‌علی، مشهد اردهال

زمینه فعالیت

شاعر، نقاش

ملیت

ایرانی

محل زندگی

کاشان، تهران

نهاد مرتبط

دانشکدهٔ هنرهای زیبای دانشگاه تهران

پیشه

مدرّس هنرستان هنرهای زیبا


سهراب سپهری (
۱۵ مهر ۱۳۰۷ در کاشان - ۱ اردیبهشت ۱۳۵۹ در تهران) شاعر و نقاش ایرانی بود. او از مهم‌ترین شاعران معاصر ایران است و شعرهایش به زبان‌های بسیاری از جمله انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شده است. وی پس از ابتلا به بیماری سرطان خون در بیمارستان پارس تهران درگذشت.ادامه مطلب
طبقه بندی: شعرا، 
ارسال توسط korosh ...
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 28 خرداد 1389

رودکی5ادامه مطلب
طبقه بندی: شعرا، 
ارسال توسط korosh ...
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 28 خرداد 1389

رودکی4ادامه مطلب
طبقه بندی: شعرا، 
ارسال توسط korosh ...
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 28 خرداد 1389

رودکی2ادامه مطلب
طبقه بندی: شعرا، 
ارسال توسط korosh ...
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 28 خرداد 1389

رودکی1

ابوعبدالله جعفربن محمدبن حکیم‌بن عبدالرحمن‌بن آدم رودکی

تولد

اواسط قرن سوم هجری قمری
پنجکنت

مرگ

۳۲۹ هجری قمری
۹۴۱ میلادی
پنجکنت

آرامگاه

بنجرودک تاجیکستان

مدفن

بنجکنت(تاجیکستان)

نام دیگر

رودکی سمرقندی

لقب‌ها

پدر شعر فارسی, استاد شاعران

زمینه فعالیت

شعر فارسی,موسیقی

سبک

قصیده,رباعی,غزل,مثنوی

ملیت

ایرانی تبار

اهل

سمرقند

دوره

سامانیان

محل زندگی

بنجکنت و بخارا

مذهب

اسماعیلی

فرزندان

عبدالله

والدین

جعفر بن محمد

پیشه

شاعر,موسیقی دان,مترجم

آثار

مثنوی کلیله و دمنه,دیوان اشعار

گفتاورد

« هیچ گنجی نیست از فرهنگ به »ادامه مطلب
طبقه بندی: شعرا، 
ارسال توسط korosh ...
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 4 دی 1388

محمد تقی بهار(ملک الشعرای بهار)1ادامه مطلب
طبقه بندی: شعرا، 
ارسال توسط korosh ...
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 4 دی 1388

محمد تقی بهار(ملک الشعرای بهار)2ادامه مطلب
طبقه بندی: شعرا، 
ارسال توسط korosh ...
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 28 خرداد 1389

رودکی6ادامه مطلب
طبقه بندی: شعرا، 
ارسال توسط korosh ...
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 28 خرداد 1389

رودکی3ادامه مطلب
طبقه بندی: شعرا، 
ارسال توسط korosh ...
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 4 دی 1388

شهریار2ادامه مطلب
طبقه بندی: شعرا، 
ارسال توسط korosh ...
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 4 دی 1388

شهریار1

محمدحسین بهجت تبریزی (شهریار)

تولد

۱۲۸۵
تبریز
، ایران

مرگ

۲۷ شهریور ۱۳۶۷
تهران

زمینه فعالیت

شاعر و ادیبادامه مطلب
طبقه بندی: شعرا، 
ارسال توسط korosh ...
بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 3 دی 1388

ابن سینا2ادامه مطلب
طبقه بندی: شعرا، 
ارسال توسط korosh ...
بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 3 دی 1388

ابن سینا5ادامه مطلب
طبقه بندی: شعرا، 
ارسال توسط korosh ...
بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 3 دی 1388

ابن سینا4ادامه مطلب
طبقه بندی: شعرا، 
ارسال توسط korosh ...
بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 3 دی 1388

ابن سینا3ادامه مطلب
طبقه بندی: شعرا، 
ارسال توسط korosh ...
بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 3 دی 1388

ابن سینا1

ابن سینا

 

چهره ابوعلی‌سینا. نقاش: ابوالحسن صدیقی (این تصویر توسط انجمن آثار ملی رسما به‌عنوان چهرهٔ اصلی بوعلی سینا شناخته شد.) سیاه قلم روی کاغذ، ۱۳۲۴

تولد

۳۵۹ (خورشیدی)

۳۷۰ (قمری)

۹۸۰ (میلادی)
بخارا

مرگ

۴۱۶ (خورشیدی)

۴۲۸ (قمری)

۱۰۳۷ (میلادی)

آرامگاه

همدان

ملیت

ایرانی

مذهب

اسلام

پیشه

فیلسوف و دانشمندادامه مطلب
طبقه بندی: شعرا، 
ارسال توسط korosh ...
بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 2 دی 1388

اسدی طوسی1

ابونصر علی بن احمد
اسدی طوسی

تولد

اواخر قرن چهارم
ح ۳۹۰ هجری
توس

مرگ

۴۶۵ هجری

مدفن

مقبره الشعرای تبریز

سبک

حماسی سرای

ملیت

ایرانی

دوره

قرن پنجم هجری

پیشه

شاعر

آثار

گرشاسب‌نامه
فرهنگ لغات یا لغت فُرسادامه مطلب
طبقه بندی: شعرا، 
ارسال توسط korosh ...
بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 2 دی 1388

پروین اعتصامی

تولد

۲۵ اسفند ۱۲۸۵
۱۷ مارس ۱۹۰۷
تبریز

مرگ

۱۵ فروردین ۱۳۲۰
۴ آوریل ۱۹۴۱
(
۳۵ سالگی، بر اثر حصبه)
تهران

مدفن

حرم فاطمه معصومه، قم

نام دیگر

رخشنده اعتصامی

زمینه فعالیت

شعر فارسی

ملیت

ایرانی

محل زندگی

تهران

نهاد مرتبط

کتاب‌خانه دانشسرای عالی تهران

همسر

فضل‌الله اعتصامی

والدین

یوسف اعتصامی آشتیانی
اختر فتوحی

وب‌گاه رسمی

جایزهٔ ادبی پروین اعتصامی

گفتاورد

من این ودیعه به دست زمانه می‌سپرم
زمانه زرگر و نقاد هوشیاری بود
سیاه کرد مس و روی را به کورهٔ وقت
نگاه داشت، به هرجا زر عیاری بود
طبقه بندی: شعرا، 
ارسال توسط korosh ...
(تعداد کل صفحات:3)      [1]   [2]   [3]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
شخصیت مورد علاقتون کیه؟؟؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic